Forskjellen på jordet og ikke jordet stikkontakt

Publisert 7. mars 2020
Elektriker fra norgeseliten sitter i trappa og fester en stikkontakt
OPPTRAPPING: Her installeres nye stikkontakter til et kommende smarthus.

Alle elektriske anlegg som monteres i dag er jordet. Når man jorder et elektrisk anlegg sørger man for at anlegget er koblet til jord via en egen jordleder. Denne har som regel gul og grønn og farge.

Prinsippet bak jording er at strøm alltid vil finne raskeste vei til jorden. Tar du på et strømførende apparat uten jording vil raskeste vei være gjennom kroppen din. Det kan være livsfarlig dersom strømmen er sterk nok. Er anlegget jordet vil raskeste vei gå via jordlederen. Det gir trygghet for deg og din familie.

For mange boligeiere i Norge kommer utfordringer med jording til syne i form av at en blanding av jordede og ujordede stikkontakter. Blandingen oppstår gjerne som en følge av at man har et eldre elektrisk anlegg som har blitt delvis modernisert eller man oppgraderer rom for rom. Det trenger ikke være farlig, men du bør være klar over at det ikke er anbefalt å ha jordede og ujordede stikkontakter i samme rom. Det er ulovlig. Problemet med en blanding i samme rom er at du kan risikere strømgjennomgang i kroppen dersom du berører to apparater der den ene er tilkoblet jord og den andre ikke er det. Det er altså særlig problematisk der det er liten avstand mellom jordede og ujordede stikkontakter.

Dersom du har jordede stikkontakter, men ønsker å bruke utstyr med ujordet støpsel, vil du oppleve at støpselet ikke passer i stikkontakten. Det gjelder særlig eldre elektrisk utstyr. Da skal du ikke finne frem kniven og skjære av plasten på støpselet slik at det passer i kontakten. Vi anbefaler heller at du får montert nytt utstyr som er dobbeltisolert og har såkalt eurostikk. Dobbeltisolert utstyr har to lag med isolasjon mellom utsiden av apparatet og spenningsførende deler. Et symbol med to firkanter inni hverandre på merkeskiltet betyr at utstyret er dobbeltisolert.

Sertifikater